آخرین اخبار سایت

برنامه های آتی هیئت  

عزاداری شام غریبان حضرت زهراء(س)با سخنرانی حجت السلام و المسلمین رمضانیو مداحی حاج سید عسکری داداش نژادپنجشنبه مورخ 14 فروردین 93 ـ بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشامسجد سیدالشهداء(ع)مولودآباد
اللهم عجل الولیک الفرجمراسم روح بخش دعای ندبهبا سخنرانی حجت السلام و المسلمین رمضانیو مداحی حاج سید عسکری داداش نژادجمعه 15 فروردین 93 - ساعت 7:00 صبحمسجد سیدالشهداء(ع)مولودآباد

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید  

دانلود بازی بسیاز جذاب Traffic Racerبرای اندروید
 Traffic Racer یکی از بازی های بسیار محبوب در سبک رانندگی میباشد در این بازی شما باید در بزرگراه از میان سایر ماشین ها سبقت بگیریداین بازی دارای چهار حالت میباشد (نامحدود،جاده دو طرفه،رانندگی ازادو رانندگی در تایم مخصوص)شما ۱۷ ماشین در اختیار دارید که میتوانید با گذراندن هر مرحله و بدست اوردن پول و امتیاز بیشتر ماشین های دگیر را خریداری کنیدبازی دارای چهار زمین میباشد(برفی،افتابی،شب و ابری)

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Oz the Great and Powerful – اوز بزرگ و قدرتمند – محصول ۲۰۱۳ آمریکا  

دانلود فیلم اکشن , ماجراجویی , فانتزی Oz the Great and Powerful – اوز بزرگ و قدرتمند
محصول ۲۰۱۳ آمریکا با لینک مستقیم
| با کیفیت خارق العاده Bluray720p | + زیرنویس فارسی |
اطلاعات کامل : IMDB
فرمت : MKV
حجم : ۹۰۰ مگابایت
محصول : امریکا
زبان : انگلیسی
ژانر :اکشن , ماجراجویی , فانتزی
امتیاز فیلم : ۶٫۸ / ۱۰
زیر نویس  فارسی : دارد
خلاصه داستان: فیلم
کاراکتر اصلی رمان «جادوگر شهر اوز» نوشته “ال. فرانک بوئم” را نشان می
دهد. وقتی “اسکار دیگز” شعبده باز مشکوک وار یک سیرک ک

ادامه مطلب  

دانلود بازی اندروید عصر یخبندان برای آیفون و آیپد  

دانلود بازی اندروید عصر یخبندان برای آیفون و آیپدIce Age Village for iPhone/iPad عصر یخبندان نامی آشنا برای اهل تماشای کارتونها و انیمیشن های زیبا و با محوریت طنز است. شما می توانید بازی اندروید این انیمیشن بسیار زیبا را در پایگاه مهمتر دانلود نمایید.[ دانلود این بازی و تماشای تصاویری از محیط آن در ادامه مطلب ]

ادامه مطلب  

دانلود بازی گرافیکی مسابقات اتومبیل رانی حرفه ای برای اندروید + دیتا  

CSR Racing v1.4.2 For Android + Dataبازی CSR Racing 2014 مسابقات اتومبیل رانی حرفه ای دارای خودروهای جدید و رویایی شما از جمله مرسدس بنز، بی ام و، آئودی، شورلت، فورد، مک لارن، نیسان و غیره می باشد. این بازی ساخت کمپانی بازی سازی گیم پلی می باشد. در بازی مسابقات اتومبیل رانی حرفه ای شما باید ماشین های مورد نظر خود را انتخاب کنید و با کنترل خاص و حرفه ای خودرو و با استفاده از نیتروژن برای بالا بردن سرعت ماشین تمامی رقیبان خود را شکست دهید. بازی مسابقات اتومبیل رانی

ادامه مطلب  

دانلود آخرین نسخه نرم افزار فشرده سازی فایل ها برای اندروید  

Winrar v5.10 Beta 2 For Androidنرم افزار Winrar 2014 فشرده سازی فایل ها یکی از بهترین و کاربردی ترین نرم افزار سیستم های اندروید می باشد. این نرم افزارقابلیت باز کردن تمامی فایل های ZIP و RAR را دارد و همچنین با تمامی فایل های TAR, CZ, BZ2, ISO, 7Z, XZ سازگاری داشته و قدرت تعمییر کردن فایل های خراب RAR را دارد. بوسیله نرم افزار فشرده سازی فایل ها می توانید تمامی پوشه های دلخواهتان را از حالت فشرده خارج و یا بلعکس فشرده کنید و برای آنها رمز بگذارید. ما نرم افزار فشرده سازی فایل

ادامه مطلب  

تهیه و توزیع کتاب ماهواره وسیله ای مفید، مضر یا خنثی در بین روحانیون مساجد  

در
ایام شهادت حضرت زهرا(س) و ایام نوروز سال جدید تعدادی کتاب ماهواره وسیله ای
مفید، مضر یا خنثی تهیه و دربین روحانیون شهرستان توزیع گردید.
این کتابها جهت آشنایی
بیشتر روحانیون با مضرات وآثار ماهواره تهیه گردیده و جهت استفاده در سخنرانی ها و
جلسات ایشان به آنها اهداء گردیده است

ادامه مطلب  

نرم افزار و بازی اندروید  

بسته طلایی نرم افزارها و بازی های اندرویددسته بندی نشده
۲۴ اسفند ۱۳۹۲


Featured
بسته طلایی اندروید  بزرگترین و کامل ترین مجموعه موجود در بازار
می باشد. ۲۵۰ بازی HD منتشر شده تا اسفند ماه ۹۲ دربسته موجود می باشد.
این مجموعه شامل ۱۴ دی وی دی با بسته بندی شکلیل و اتوران حرفه ای به همراه
توضیحات کامل برای تمام بازی ها و برنامه های موجود در مجموعه است. همچنین
برای دوستانی که تجربه نص

ادامه مطلب  

نرم افزار اجرای برنامه و بازی های اندروید در کامپیوتر - YouWave for Android 2.3  

دانلود نرم افزار اجرای برنامه و بازی های اندروید در کامپیوتر - YouWave for Android 2.3
(دانلود اختصاصی از سرزمین دانلود)
 
 
 
آپدیت:
نسخه جدید نرم افزار اجرای برنامه ها و بازی های اندروید در ویندوز منتشر شد.
برای دریافت نسخه جدید، به این لینک مراجعه کنید:
YouWave for Android
 
نرم افزار YouWave for Android رقیبی تازه برای BlueStacks است. این نرم افزار محیطی را در ویندوز ایجاد میکند که میتواند سیستم عامل اندروید را شبیه سازی کرده و برنامه و بازی های اندروید را در کامپیوتر اجر

ادامه مطلب  

دانلود نسخه جدید KM Player اندروید  

بی شک قدرتمند ترین و پرطرفدار ترین پلیر مخصوص کامپیوتر Km Player
است که به تازگی نسخه اندروید
این پلیر محبوب ارائه شده است این پلیر علاوه بر تمامی نسخه های زیر 4
اندروید به خوبی از اندروید 4 پشتیبانی میکند این پلیر توانایی پخش تمامی
فرمت های ویدیوئی را دارد این پلیر قابیلت پخش زیر نویس را نیز دارد
میتوانید کی ام پلیر را به راحتی از نیم موب دانلود کنید .
 
ویژگی ها ی نرم افزار
 
- پخش تمامی فرمت های ویدیوئی
- پخش زیر نویس
- قابلیت قفل صفحه و زو

ادامه مطلب  

دانلود ویجت Fancy Widgets Full v3.5.6 برای اندروید  

در این پست از وب سایت ایرانیان دانلود با نرم افزار Fancy Widgets
ویژه دستگاه های اندروید در خدمت شما هستیم. Fancy Widgets کاملا قابلیت
شخصی سازی داشته و یک ویجت رویایی برای صفحه HOME گوشی اندروید شما می
باشد. این ویجت کاملا رایگان با امکانات فوق العاد دارای ویژگی هایی نظیر:
استایل های اضافی ویجت، پشتیبانی بهتر از صفحه نمایش، انواع سایزهای مختلف
ویجت، انتخاب AccuWeather به عنوان ویجت آب و هوا و غیره می باشد. این نرم
افزار را میتوانید به صورت کاملآ رایگان از ا

ادامه مطلب  

دانلود برنامه وایبر – ارسال پیام و مکالمه رایگان Viber v4.3.0.712  

وایبر یکی از محبوب ترین نرم افزار های اندروید , آی او اس , سیمبین ویندوز و مکینتاش
می باشد که با آپدیت عظیمی که امروز برای شما قرار داده ایم تغییرات چشم
گیری در رابط کاربری برنامه به وجود آمده است و با امدن نسخه های دسکتاپ و
کامپیوتر آن به رقیبی جدی برای نرم افزار هایی مانند Skype تبدیل شده است
.  شما با این نرم افزار میتوانید یه صورت رایگان تنها با اتصال به اینترنت
از طریق wifi و GPRS با دیگر دوستان خود که این نرم افزار را روی گوشی خود
دارند مکالمه

ادامه مطلب  

دانلـود نرم افزار موبایل با سیستم عامل اندروید  

نرم افزار جامع متن های برنامه سمت خدا...دانلود نرم افزار از وبلاگ چند رسانه شیعه :دانلود نرم افزار جامع متن های برنامه سمت خدا برای تلفن های همراه وسایر دستگاه های سازگار باسیستم عامل اندروید با امکانات گوناگون که آماده دانلود از وبلاگـ چند رسانه شیعه می باشد. به گفته سایت سمت خدا که سازنده این نرم افزار می باشند محتواي اين اثر در پايان هر ماه به روز رساني ميشود ،
خواهشمنديم نواقص احتمالي و پيشنهادهاي اصلاحي خود را با ما در ميان
بگذاريددوس

ادامه مطلب  

سرگرمی مخفی شده در اندروید4.4  

چندی است که نسخه‌ی 4.4 سیستم عامل اندروید با نام
KitKat توسط گوگل عرضه شده است. در این سیستم عامل یک سرگرمی نهفته شده است
که در آن می‌توانید لوگوی نسخه‌های قبلی سیستم عامل‌ اندروید را مشاهده
کنید. در این ترفند نحوه‌ی دسترسی به این سرگرمی را برای شما شرح می‌دهیم.
بدین منظور:ابتدا دکمه‌ی Menu و سپس (ترفندستان) دکمه‌ی Settings را لمس کنید.در انتهای صفحه About Phone را لمس کنید.سپس Android 4.4 را لمس نمایید.اکنون یک حرف K در صفحه به نمایش در‌ می‌آید.این حرف K را

ادامه مطلب  

دانلود برنامه 4.1 you wave android  

این برنامه بسیار خوب برای اجرای برنامه های اندروید 2.3 به پایین است.با این برنامه شما میتوانید برنامه ها وبازی های تحت اندروید(Apk)را اجرا و استفاده نمایید.با اتصال این برنامه به اینترنت شم میتوانید از قابلیت های مرورگر اندرویدی روی سیستم استفاده کنید.یکی از معایب این برناه این است که فایل های ذخیره شده توسط مرورگر ها در محل فرضی ذخیره میشود(mtn/your name user) ودسترسی به آن از طریق خود برنامه است.دانلود در ادامه مطلبــــــــــ

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده Rayman Jungle Run برای اندروید  

دانلود بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده Rayman Jungle Run برای اندروید
بازی Rayman Jungle Run یک بازی بسیار سرگرم کننده است که در بین تمام سایت های نقد بازی امتیازات بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است
هم اکنون شما میتوانید این بازی را به صورت انحصاری از سایت فارسی مگ دانلود کنید
اموزش نصب بازی
برای نصب بازی شما ابتدا فایل نصبی بازی را دانلود کرده و سپس فایل data را دانلود کنیدهم چنین لازم به ذکر است که روش نصب بازی به این صورت میباشد که شما ابتدا هر دو فایل ر

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده Rayman Jungle Run برای اندروید  

دانلود بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده Rayman Jungle Run برای اندروید
بازی Rayman Jungle Run یک بازی بسیار سرگرم کننده است که در بین تمام سایت های نقد بازی امتیازات بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است
هم اکنون شما میتوانید این بازی را به صورت انحصاری از سایت فارسی مگ دانلود کنید
اموزش نصب بازی
برای نصب بازی شما ابتدا فایل نصبی بازی را دانلود کرده و سپس فایل data را دانلود کنیدهم چنین لازم به ذکر است که روش نصب بازی به این صورت میباشد که شما ابتدا هر دو فایل ر

ادامه مطلب  

دانلود بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده Rayman Jungle Run برای اندروید  

دانلود بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده Rayman Jungle Run برای اندروید
بازی Rayman Jungle Run یک بازی بسیار سرگرم کننده است که در بین تمام سایت های نقد بازی امتیازات بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است
هم اکنون شما میتوانید این بازی را به صورت انحصاری از سایت فارسی مگ دانلود کنید
اموزش نصب بازی
برای نصب بازی شما ابتدا فایل نصبی بازی را دانلود کرده و سپس فایل data را دانلود کنیدهم چنین لازم به ذکر است که روش نصب بازی به این صورت میباشد که شما ابتدا هر دو فایل ر

ادامه مطلب  

ترفند/گرفتن اسکرین شات(عکس از پنجره) در اندروید  

وبلاگ جامع اندروید رابه خاطر بسپارید...

شاید بعضی مواقع شما بخواین از صفحه گوشی
هوشمندتون عکس (اسکرین
شات) بگیرید(مثل حرفه ای ها که مثلا برنامه ای یا حتی مشکل یا اروری رو به
صورت عکس در میارن و می فرستن!) اما نمی دونید چطور باید اینکارو انجام
بدین. خب نگران نباشید، چون ما توی این پست از وبلاگ جامع اندروید قصد داریم گرفتن اسکرین شات رو به شما آموزش بدیم تا دیگه به هیچ نرم افزاری نیاز نداشته باشین!پس با ما در ادامه مطلب از وبلاگ جامع اندروید هم

ادامه مطلب  

ماهواره ها واثرات مخرب آن بر خانواده ها  

ماهواره ها واثرات مخرب آن بر
خانواده ها
راه اندازی قارچ وار شبکه های
ماهواره ایی یکی از این راهبردهای دولتهای غربی برای از بین بردن فرهنگ دینی و
روحیه اسلام خواهی و مقاومت در ملتها از طریق بی بندباری جنسی است که این راهبرد
امروزه در عمل به اوج خود رسیده است

ادامه مطلب  

مارکت بازار نسخه 5.0.6 برای اندروید  

مارکت بازار نسخه 5.0.6 برای اندروید    |    نويسنده PISHRO NO OF  تاريخ ارسال : 27 بهمن 1392 |  تعداد بازديد : 955689 |برنامه مارکت بازار نسخه 5.0.6 برای اندروید استفاده از نرم افزار های سایت اندروید مارکت ، یکی از مشکلات همیشگی کاربران ایرانی گوشی های با سیستم عامل گوگل اندروید است. بازار اندروید برنامه ای برای دریافت نرم افزار های اندروید مارکت است.ویژگیهای برنامه بازار:دریافت برنامه در دسته های خاصقابلیت دریافت و ویژگی ادامه دانلود (Resume)امکان اتصال به

ادامه مطلب  

 

دانلود نرم افزار edjing Premium – DJ Mix studio v2.3.0 برای اندرویددر این پست از وبلاگ بهنام دانلود با نرم افزار ویژه دستگاه های اندروید در خدمت شما هستیم. اگر علاقه دارید گوشی و یا تبلت خود را به یک دی جی حرفه ای تبدیل کنید نرم افزار edjing Premium – DJ Mix studio بهترین نرم افزار در این زمینه می باشد. این نرم افزار با امکانات زیادی که دارد شما را قادر می سازد تا به یک دی جی حرفه ای تبدیل شوید! با استفاده از برنامه فوق می توانید تعدادی نامحدود از موسیقی ها را باز کرده و ب

ادامه مطلب  

ویندوز و اندروید، توسط اینتل ادغام میشوند  

 

شرکت اینتل درصدد ارائه پردازنده هایی می باشد که از لحاظ معماری و سازگاری، دو سیستم عامل ویندوز و اندروید را با یکدیگر اجرا کند در حقیقت بر اساس اطلاعاتی که درباره کامپیوتر های جدید اینتل منتشر شده به طور هم زمان از دو سیستم عامل ویندوز و اندروید که در کنار یکدیگر پشتیبانی می کنند گزارش ها حاکی از این است اینتل برای چنین  سیستم هایی عنوان و اصطلاح PC Plus را انتخاب کرده است به عبارتی در این پلت‌فرم، کاربران تبلت‌ها، لپ تاپ ها، و کامپیوترها م

ادامه مطلب  

پرتاب ماهواره جاسوسی اسرائیل علیه برنامه هسته ای ایران  

خبرگزاری رویترز امروز خبر داد که اسرائیل چهارشنبه ماهواره جاسوسی دیگری به فضا پرتاب کرد. چهار سال پیش نیز ارژیم صهیونیستی ماهواره جاسوسی دیگری به فضا پرتاب کرده بود اما به گفته منابع اسرائیلی این ماهواره جاسوسی پیشرفته ترین ماهواره نظامی است که تاکنون به فضا پرتاب شده است.
مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند هدف از برنامه ماهواره‌ای این رژیم تقویت ظرفیت‌های جمع‌آوری اطلاعات در مقابل برنامه هسته‌ای ایران و حمایت تهران از "گروه‌های نظامی"

ادامه مطلب  

اخلال در شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران  

 اخلال در شبکه‌های ماهواره‌ای در ایراندوست عزیز، تأثیر امواج و تشعشعات حاصل از پارازیت ها چند سال آینده خودشونو نشون می دن. الان به ظاهر سلامتی، ولی ۵ تا ۱۰ سال آینده ببین چه بی ارزش جان خودتو و خانوادت یکی یکی از بین میره

ادامه مطلب  

اخلال پارازیت در مناسبت‌های خاص خصوصا اوج گرفتن اعتراضات مردم شدت بیشتری می‌گیرد  

اخلال پارازیت در مناسبت‌های خاص خصوصا اوج گرفتن اعتراضات مردم شدت بیشتری می‌گیرددرن سمالی کارشناس تکنولوژی در سرویس جهانی بی‌بی‌سی معتقد است در ایران از «دو نوع پارازیت» استفاده می‌شود:«نخستین دور پارازیت‌ها در زمان انتخابات از ماهواره فرستاده می‌شد و تنها می‌توانست ماهواره‌ها را مختل کند و اثری بر دیگر وسایل نداشت. اما بعد ازآن دومین گروه سیگنال‌ها ارسال شد. این پارازیت‌ها از ساختمان‌ها و دکل‌های بلند فرستاده می‌شود و قدرت آن

ادامه مطلب  

روش‌های اخلال  

روش‌های اخلالبرای مقابله با امواج ماهواره امواجی مشابه اما با قدرت بیشتر که به آن آپلینک گفته می‌شود از یک فرستنده بسوی ماهواره فرستاده می‌شود. از آنجا که ماهواره تفاوت این امواج را درنمی‌یابد، تصمیم به برگزیدن موج قوی‌تر می‌گیرد و بدین گونه دچار اخلال می‌شود. ماهواره هات‌برد که از سوی اغلب کانالهای خبری خصوصا بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا و دویچه وله مورد استفاده قرار می‌گیرد و بزرگترین ماهواره مخابراتی اروپاست شاهد بیتشرین میزان

ادامه مطلب  

پارازیت چیست؟  

پارازیت چیست؟در واقع آنچه که پارازیت خوانده می شود امواج الکترومغناطیسی است که با هدف از بین بردن و ایجاد اختلال در شبکه‌های ماهواره ای فرستاده می شوند و با فرکانسهای مشابه شبکه‌های هدف موجب اختلال و جایگزینی در امواج اصلی می شوند. از زمانی که امواج ماهواره به ایران رسید و مردم شبکه های خارجی را جایگزین شبکه های داخلی کردند بحث فرستادن امواج پارازیت به منظور جلوگیری از پخش شبکه های ماهواره مطرح شد. متولیان فرهنگی شبکه های ماهواره ای را ت

ادامه مطلب  

 

دانلود بازی جدید بریدن دکمه ها Buttons and Scissors 1.6.1دسته بندی : دانلود بازی اندروید دانلود بازی زیبا و جذاب بریدن دکمه ها آیا می خواهید با دانلود بازی زیبا و جدید برای اندروید خود بیش از پیش در اندروید خود سرگرم شوید و از گذران اوقات فراغت لذت ببرید؟پیش از این ، شما کاربران اسمارت فون ها و تبلت های آندرویدی را با بازی های مختلفی در زمینه تکه تکه کردن میوه ها نظیر Fruit Ninja آشنا کردیم. اما این بار قصد داریم یک بازی جدید با موضوعی متفاوت را در این سبک مع

ادامه مطلب  

 

دانلود بازی فیفا ۲۰۱۴ با گرافیک عالی FIFA 14 by EA SPORTSدسته بندی : دانلود بازی اندروید دانلود فیفا ۲۰۱۴ ورژن اصلی برای اندروید fifa 14 آیا بازی فوتبال برای اندروید نیاز دارید؟آیا از گرافیک عالی بازی فیفا ۲۰۱۴ خبر دارید؟آیا دوست دارید اولین نفری باشید که بازی fifa 14 را دانلود میکنید؟پیش نیاز : آندروید ۲٫۳٫۳ و بالاتر

ادامه مطلب  

 

ماهواره جاسوسی آمریکا به فضا پرتاب شد ماهواره جاسوسی دفتر ملی شناسایی آمریکا (NRO) برای آغاز ماموریت سری خود به فضا پرتاب شد. آفتاب: به
گزارش ایرنا، ماموریت این ماهواره که به وسیله موشک های اطلس 5 از پایگاه
هوافضای ˈکیپ کاناورالˈ واقع در ایالت فلوریدا پرتاب شد، سری اعلام شده
است. اطلس 5 ماهواره فوق سری دفتر ملی شناسایی آمریکا را که NROL-67 نام گرفته است، ساعت 2 به وقت محلی با موفقیت به فضا پرتاب کرد.دفتر ملی شناسایی آمریکا (National Reconnaissance Office)

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1